STCSC

STCSC


13 กันยายน 2554

งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง "พระวาจาทรงชีวิต"วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 18.00-22.00 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดการประกวดดนตรี Folk Song ขึ้นภายใต้งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง ในหัวข้อเรื่อง "พระวาจาทรงชีวิต" ณ หอประชุม LUX MUNDI วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งมีจำนวนวงที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 วง โดยการแข่งขันครั้งนี้ วงที่ชนะเลิศคือ วงคำหลาว ของคณะพระมหาไถ่ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วงซกเล็ก ของคณะสติ๊กมาติน รองชนะเลิศอันดันที่ 2 วง The miracle ซึ่งแต่ละวงก็สร้างประทับใจแก่ผู้มาเข้าร่วมเป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อเพื่องานอภิบาล โดยการจัดงานครั้งนี้ บาทหลวงอดิศักดิ์ พรงาม อธิการสามเณราลัยเเสงธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น