STCSC

STCSC


05 กันยายน 2554

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 10.20 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันคล้ายพระราชสมภพ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ณ ใต้ตึกอาคารเรียนชั้น 1 โดยมีบาทหลวง ไชโย กิจสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแสงธรรมเป็นประธานกล่าวบทอาเศียรวาทฯ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมประมาณ 50 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น