STCSC

STCSC


05 กันยายน 2554

บำเพ็ญประโยชน์ “ 99 กล้า น้อมเกล้าถวายแม่ ”
วันที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 13.300 น. สโมสรนักศึกษา โดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ 12 สิงหามหาราชินี ภายใต้หัวข้อ “ 99 กล้า น้อมเกล้าถวายแม่ ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาลัยแสงธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีใจรักต้นไม้ รักป่า หวงแหนทรัพยากรป่า และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมมือกันปลูกต้นไม้ภายในวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น