STCSC

STCSC

29 มกราคม 2554

กีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2553
ประชาสัมพันธ์
กีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2553
สโมสรนักศึกษาโดยชมรมกีฬา ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม ในหัวข้อ “วิทยาลัยแสงธรรม สัมพันธ์ร่วมใจ เพื่อสันติในสังคมไทย อาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์และพระวาจา” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย ได้มีโอกาสออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงและความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองผ่านทางการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย โดยมิได้คำนึงถึงชัยชนะจากการแข่งขันเพียงเท่านั้น แต่เพื่อให้ทุกคนจะได้แสดงถึงการออกกำลังจากจิตใจ นั้นคือการมีน้ำใจนักกีฬาและเพิ่มพูนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น