STCSC

STCSC

06 มกราคม 2554

อบรมการเป็นพิธีกรสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ขึ้น ซึ่งในครั้งนี้จัดให้มีการอบรมเรื่อง “การเป็นพิธีกร” ในวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยบาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้ความสนใจในการอบรมในครั้งนี้ จัด ณ ห้องโสตฯ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงบัญชา ศรีประมงค์ เป็นวิทยากร จากกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์อย่างมากสำหรับการพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะเบื้องต้นในการพูดเมื่อเป็นพิธีกร นอกจากจะมีการฟังบรรยายแล้ว ยังมีการเข้ากลุ่มเพื่อจำลองสถานการณ์เมื่อต้องเป็นพิธีกรในงานต่าง ๆ อีกด้วย ถือได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นพิธีกรที่ดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะถ่ายทอดข่าวดีของพระเจ้าแก่ทุกคนได้อย่างน่าฟัง และมีประสิทธิภาพ ประหนึ่งว่าเป็นผู้ส่งสารมืออาชีพก็ว่าได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น