STCSC

STCSC
พระเยซูเจ้าตรัสว่า
"เราคือแสงสว่างส่องโลก ใครที่ติดตามเราจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องทางชีวิต" (ยน 8:12)

04 มกราคม 2560

งานคริสต์มาสสัมพันธ์


วันที่  19-20  ธันวาคม  2559  ชมรมนันทนาการ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานคริสต์มาสสัมพันธ์ ณ บริเวณอาคารเรียน  เวลา 10.20 น. – 10.40 น. วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อมอบความรักและการแบ่งปันให้กับเพื่อนพี่น้องทุกคนในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมงานในครั้งนี้ ทางชมรมนันทนาการ จับฉลากเพื่อมอบของรางวัลให้นักศึกษา เป็นการแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น