STCSC

STCSC

04 มกราคม 2560

โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ครั้งที่ 26


สำนักงานจิตตาภิบาล วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ครั้งที่ 26 ณ บ้านหาดหฤทัย เขตชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2559 เพื่อให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มีโอกาสในการไตร่ตรองชีวิตการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ได้ร่วมพิธีกรรมสวดภาวนาตลอดจนได้มีเวลาพักผ่อนและได้รับความรู้จากวิทยากร บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ในการแบ่งปันปีนี้ในหัวข้อ ความปิติยินดีในความรัก ในครั้งนี้มีนักศึกษาและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมจำนวน 40  คน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น