STCSC

STCSC

04 มกราคม 2560

โครงการอ่านหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา


วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ชมรมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยแสงธรม ได้ดำเนินโครงการ "อ่านหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา"นำโดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และตัวแทนนักศึกษาจำนวน 4 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ซ.อรุณอัมรินทร์39 ถ.อรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์และคุณมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการพร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้การอบรมการอ่านหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา และเยี่ยมชมกิจการต่างๆ ของทางมูลนิธิฯไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น