STCSC

STCSC

29 สิงหาคม 2556

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา)


   วันที่ 29  สิงหาคม 2556  ชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) เพื่อส่งเสริมการแสวงหาความรู้จากนอกห้องเรียน ณ “สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า พัทยา”  เป็นสถานที่ที่ทางวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญในการที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ของสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า พัทยา แห่งนี้  เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์แห่งความรักตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสตเจ้า และการแบ่งปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง  “ตลาดน้ำ  ๔ ภาค พัทยา”   และ “มิโมซ่า พัทยา”    โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วม ประมาณ 100  คน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น