STCSC

STCSC

14 สิงหาคม 2556

งานบำเพ็ญประโยชน์ 12 สิงหามหาราชินี

านบำเพ็ญประโยชน์ 12 สิงหามหาราชินี  

   วันพฤหัสบดีที่  สิงหาคม  2556  เวลา  14.00 – 16.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จัดงานบำเพ็ญประโยชน์ 12 สิงหามหาราชินี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟูและส่งเสริมชีวิตของผู้ที่จะเป็นผู้อภิบาล ให้รู้จักความรัก รู้จักการรับใช้ผู้อื่น และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร นักศึกษา เข้าร่วม มือกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษานี้ 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น