STCSC

STCSC

21 สิงหาคม 2556

งานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง

   วันพุธที่  2สิงหาคม  2556  เวลา 18.00 22.30 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดการประกวดดนตรีงานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง ในหัวข้อเรื่อง "แสงธรรม : แสงแห่งหวัง พลังแห่งรัก" ณ หอประชุม Lux Mundi  วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งมีจำนวนวงที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 11 วง โดยการแข่งขันครั้งนี้ วงที่ชนะเลิศคือ Jerusalem  นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา สามเณราลัยแสงธรรม  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วง The Smiled Turtle  นักศึกษาสาขาปรัชญาและศาสนาชั้นปีที่ 1 สามเณราลัยแสงธรรม  รองชนะเลิศอันดับที่  2  วงคำหลาว  ของคณะพระมหาไถ่  รางวัลชนะเลิศเพลงแต่ง คือวง The Smiled Turtle ซึ่งแต่ละวงได้สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมเป็นอย่างมาก 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น