STCSC

STCSC

27 ธันวาคม 2554

โครงการคริสต์มาสสัมพันธ์ชุมชน

วันที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 น – 22.00 น. ชมรมสังคมพัฒนา ร่วมกับนักศึกษา สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปี่ที่ 3-4 จัดโครงการคริสต์มาสสัมพันธ์ชุมชน (ปรศ.3- ปรศ.4) ให้ชาวบ้านวัดนักบุญเปโตร เพื่อเป็นการมอบความสุขแก่ชาวบ้านวัดนักบุญเปโตร ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนและอุทิศตนเอง ในการเป็นผู้มอบความสุข ผ่านทางกิจกรรมที่ทำนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น