STCSC

STCSC

14 ธันวาคม 2554

โครงการสำรวจค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 13

วันที่ 15-17 ตุลาคม 2554 ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม โดยประธานชมรมและตัวแทนนักศึกษา จำนวน 5 คน ได้เดินทางไปสำรวจค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 13 ที่หมู่บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย วัตถุประสงค์ในการไปสำรวจค่ายฯในครั้งนี้ เพื่อไปสำรวจสภาพความเป็นจริง ในการใช้ชีวิตของชาวบ้านและชุมชน ซึ่งชาวบ้านที่นั้นมีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นก็ได้ให้การต้อนรับ พวกเราที่เป็นตัวแทนในการสำรวจค่ายฯ อย่างอบอุ่น ซึ่งการไปสำรวจค่ายอาสาฯ ในครั้งนี้ ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น