STCSC

STCSC

08 มิถุนายน 2559

แสดงความยินดีรางวัลชมเชยนักศึกษาพระราชทาน 2558


วิทยาลัยแสงธรรม
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ 
นายณัฐพล   เอี่ยมเศรษฐี  

ที่ได้รับรางวัลชมเชย 
ระดับ อุดมศึกษา ภาคกลาง ขนาด เล็ก
ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  จากกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น