STCSC

STCSC

16 ธันวาคม 2555

โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์


โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์
            วันที่  15 – 16 ธันวาคม 2555  ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานชาติพันธุ์  วิทยาลัยแสงธรรม  จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์  ครั้งที่ 22   “เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ- คริสต์มาส : พระสัญญาของพระเจ้า”  ณ บ้านหาดหฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ได้รับเกียรติพิเศษจาก พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสังฆราชกิตติคุณ  มาเป็นวิทยากรในการเทศน์แบ่งปันและนำการเข้าเงียบครั้งนี้ ในหัวข้อ “คริสต์มาส : พระสัญญาของพระเจ้า   วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในและภายนอสถาบัน นักศึกษาและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มีความรู้ เข้าใจถึงการปฏิบัติตนตามความเชื่อ เกิดความศรัทธา ฝึกปฏิบัติการภาวนา ไตร่ตรองตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่ โดยมีผู้เข้ามีผู้เข้าร่วม  70  คน
             


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น