STCSC

STCSC


15 ธันวาคม 2555

โครงการคริสต์มาสสัมพันธ์ชุมชน


โครงการคริสต์มาสสัมพันธ์ชุมชน
    วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 17.00 น – 22.00 น. ชมรมสังคมพัฒนา ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปี่ที่ 3-4  จัดโครงการคริสต์มาสสัมพันธ์ชุมชน  ให้ชาวบ้านวัดนักบุญเปโตร เพื่อเป็นการมอบความสุขแก่ชาวบ้านวัดนักบุญเปโตร ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนและอุทิศตนเอง ในการเป็นผู้มอบความสุข ผ่านทางกิจกรรมที่ทำนี้ 


           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น