STCSC

STCSC

12 ธันวาคม 2561

งานดนตรีสร้างสรรค์ ประพันธ์บทเพลง (จาริก ศรัทธา คีตา ความหวัง)


วันพุธที่  14  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 18.00 – 22.30 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง 350 ปี มิสซังสยาม ในหัวข้อเรื่อง "จาริก ศรัทธา คีตา ความหวัง" ณ หอประชุม  Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรมมีผู้ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 7 วง นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน, การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และการแสดงจากวงรับเชิญพิเศษ วงจำอวดแสงธรรม ซึ่งได้รับเสียงหัวเราะเป็นอย่างมาก โดยผลการแข่งขันครั้งนี้ 
วงที่ชนะเลิศ  คือ วง Walk with Love นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ชั้นปีที่ 3
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ วง นกฮูก นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ วง Valid  brand นักศึกษาบ้านอบรมคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า

ซึ่งแต่ละวงได้สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมเป็นอย่างมากไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น