STCSC

STCSC


29 กรกฎาคม 2560

โครงการอบรมภาษามือ ประจำปีการศึกษา2560

ชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมได้จัดโครงการอบรมภาษามือเบื้องต้นเพื่องานอภิบาล โดยเริ่มวันพฤหัสที่ 13กรกฎาคม2560 และจะสิ้นสุดในวันที่21กันยายน2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้นี้ไปใช้เพื่อช่วยเหลือสังคมและอภิบาลพระศาสนจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น