STCSC

STCSC


11 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมถวายสักการะและถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร


สถาบันแสงธรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ได้จัดให้มีวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยบาทหลวงเจริญ  ว่องประชานุกูล อธิการสถาบันแสงธรรม และ​พิธีถวายสักการะและถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์​พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม มีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และมีการลงนามถวายความอาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 ณ ห้องประชุม Lux Mundi  วิทยาลัยแสงธรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น