STCSC

STCSC

11 พฤศจิกายน 2559

โครงการสำรวจค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 17


วันที่ 14-16  ตุลาคม 2559 ประธานชมรมสังคมพัฒนาและตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่จัดค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 17 ณ วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย-หนองสนุก ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร วัตถุประสงค์ในการไปสำรวจพื้นที่ในการจัดค่ายครั้งนี้ เพื่อเตรียมแผนการดำเนินงานจัดค่ายอาสาฯ ในปีการศึกษา 2559 นี้ โดยจะจัดกิจกรรมการสอนคำสอน การออกเยี่ยมชาวบ้าน สัมผัสชีวิตชาวบ้าน พัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดและรอบหมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมการไปสำรวจค่ายอาสาฯ มี จำนวน  7 คน กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น