STCSC

STCSC

27 กรกฎาคม 2559

โครงการเวทีทรรศนะ ภาคเรียนที่ 1 (คณะศาสนศาสตร์)


วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม  2559 เวลา 10.20-10.40 น.  ชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการเวทีทรรศนะ  หัวข้อ “AMORIS LAETITIA On Love in The  family” ณ บริเวณอาคารเรียน  โดยผู้อภิปราย ได้รับเกียรติจากบาทหลวงพิเชฐ   แสงเทียน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ นายวรัญญู  นางาม นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม(ป.โท ปี 2) ในครั้งนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น