STCSC

STCSC

10 สิงหาคม 2559

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ


วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดวจนพิธีกรรมในวโรกาสวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระชนม พรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยบาทหลวง ผศ.ดร.         ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม  เป็นประธาน  มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน และมีการมอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความวันแม่ ในปีนี้ หัวข้อ “แม่...ผู้เมตตา ให้กับนักศึกษา


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น