STCSC

STCSC
พระเยซูเจ้าตรัสว่า
"เราคือแสงสว่างส่องโลก ใครที่ติดตามเราจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องทางชีวิต" (ยน 8:12)

19 เมษายน 2559

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว


สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว ขึ้นในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559  เวลา 10.20 – 10.40 น. ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทย และแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อพระสงฆ์และคณาจารย์โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมในครั้งนี้อย่างอบอุ่น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น