STCSC

STCSC

19 เมษายน 2559

โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ครั้งที่ 25


       สำนักงานจิตตาภิบาล วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ครั้งที่ 25 ณ บ้านเพชรสำราญ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2559 เพื่อให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มีโอกาสในการไตร่ตรองชีวิต การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ได้ร่วมพิธีกรรม สวดภาวนา ตลอดจนได้มีเวลาพักผ่อน และได้รับความรู้จากวิทยากรที่ได้รับเชิญ โดยบาทหลวงอเล็กซานโดร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน เป็นวิทยากรในการแบ่งปัน ร่วมกับ บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ปีนี้ในหัวข้อ “เยาวชนชาติพันธุ์เจริญชีวิตในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม” ในครั้งนี่มีนักศึกษาเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมจำนวน 38 คน
                                   ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น