STCSC

STCSC

13 มกราคม 2559

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ


วันอังคารที่  12  มกราคม  2559  เวลา  09.00 – 12.00 น.  ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา จัดให้มีการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม ออกหน่วยรับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม  ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล มีผู้บริจาคโลหิต  จำนวน  59  ราย ปริมาณโลหิต 20,650 ซีซี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น