STCSC

STCSC

07 ธันวาคม 2558

กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ


วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สโมสรนักศึกษา จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ (กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ) ณ อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม รูปแบบเป็นวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดย บาทหลวง วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ผู้อำนวยการสำนักงานจิตตาภิบาล เป็นประธานฯ และในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรการประกวดเรียงความในหัวข้อ “พ่อ” แบบอย่างแห่งรักแบบอย่างแห่งชีวิต โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น