STCSC

STCSC

18 กุมภาพันธ์ 2557

การอบรมดับเพลิง “การป้องกันระงับอัคคีภัยขั้นพื้นฐาน”


             ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 – 12.30 แผนกการจัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม จัดอบรมดับเพลิง “การป้องกันอัคคีภัยขั้นพื้นฐาน” ณ Lux Mundi Aula โดยนายธราธร ลีกระจ่าง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นความรู้ เสริมทักษะที่จำเป็นและสามารถนำไปปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมในครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น