STCSC

STCSC

10 กุมภาพันธ์ 2557

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 2557

         


       สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2557 บริเวณชั้น 1 ตึกอาคารเรียน ซึ่งในครั้งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน  3 คน และกำหนดให้ปิดการลงคะแนนเสียงในเวลา 10.40 น. เพื่อทำการนับคะแนนเสียงในเวลา 11.40 น. โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบรรดานักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยาน ผลการนับคะแนน ปรากฏว่า นายวธัญญู หนูสมแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3 มีคะแนนมากที่สุดและถือเป็นเอกฉันท์ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรคนใหม่ โดยมี บาทหลวง ธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวแสดงความยินดี และให้ข้อคิดที่ดีในครั้งนี้ 
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น