STCSC

STCSC

15 พฤศจิกายน 2554

นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม



วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับหน่วยงานของบ้านเณรเล็ก ยอเซฟ อุปถัมภ์ ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ (วัดธรรมมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง) ซึ่งเป็นศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบภัย วัตถุประสงค์ในการออกเยี่ยมครั้งนี้เพื่อบรรเทาใจและให้กำลังใจ ด้วยการมอบถุงยังชีพและได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้






ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น