STCSC

STCSC

02 พฤศจิกายน 2554

เยี่ยมเยียนสัตบุรุษ ผู้ประสบอุทกภัยวันที่ 31 ตุลาคม 2011 บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม และนักศึกษาอาสาสมัคร ได้เยี่ยมสัตบุรุษ ผู้ซึ่งประสบอุทกภัย ในเขตวัดบางภาษี ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภคที่จำเป็นแก่สัตบุรุษที่เดือดร้อน ซึ่งอำเภอบางเลน น้ำได้เข้าท่วมสูงถึง 3 เมตร สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น