STCSC

STCSC

15 พฤศจิกายน 2554

นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับหน่วยงานของบ้านเณรเล็ก ยอเซฟ อุปถัมภ์ ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่สัตบุรุษที่ประสบภัยน้ำท่วมที่บางเลน จังหวัดนครปฐม โดยนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือจำนวน 50 ชุด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบาทหลวงกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เจ้าอาวาสและพี่น้องสัตบุรุษเป็นอย่างดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น