STCSC

STCSC

17 มิถุนายน 2562

วจนพิธีกรรมโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.20  น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดวจนพิธีกรรมร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกัน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยบาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์     กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ในนามอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น