STCSC

STCSC


29 พฤศจิกายน 2560


ประมวลภาพกิจกกรรมทัศนศึกษา 
ชมรมการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา,สวนสัตว์ดุสิต และพระที่นั่งอนันตสมาคม  ในวันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2560  มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมทั้งหมด 66 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น