STCSC

STCSC

16 กันยายน 2560


              
      

                      วันพุธที่ 23  สิงหาคม 2560 บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิฐานได้ให้เกียรติ เป็นผู้มอบรางวัลการประกวด   แต่งกลอนแปดหัวข้อ "เรียงร้อยถ้อยคำ...ว่ารักแม่" โอกาสวันแม่แห่งชาติ 2060 โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ   นายณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  นายรังสิมันตุ์  สันติศิรินิรันดร์ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
1) นายโอภาส  รักบ้านไทย  
2) นายวีรภัทร  คูหาจิต   
3) นายกุลธวัช  สังขรัตน์
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น