STCSC

STCSC

03 กันยายน 2559

โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ปีการศึกษา 2559


      วันอาทิตย์ที่ 28  สิงหาคม  2559 ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานชาติพันธุ์ วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานชุมนุมกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล หัวข้อ จงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิด” (ยน 15:9ณ วิทยาลัยแสงธรรม  และร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดยได้รับเกียรติจาก  พระสังฆราช    ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มาเป็นประธาน และมีการแสดงดนตรี มีกิจกรรมร่วมกันของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 150 คน  ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น