STCSC

STCSC

07 พฤศจิกายน 2558

โครงการสำรวจค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 16


                      วันที่ 11-13 ตุลาคม  2558  ประธานชมรมสังคมพัฒนาและตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม  ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่จัดค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 16  ณ วัดชุมพาบาลป่าหญ้าคา หมู่บ้านป่าหญ้าคา ตำบล โนนก่อ อำเภอ สิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี วัตถุประสงค์ในการไปสำรวจพื้นที่ในการจัดค่ายอาสาฯ ครั้งนี้เพื่อเตรียมแผนการดำเนินงานจัดค่ายอาสาฯ ในปีการศึกษานี้ สร้างกำแพงบริเวณด้านหน้าวัดความยาวประมาณ 60 เมตร จัดกิจกรรมการสอนคำสอน การออกเยี่ยมชาวบ้าน ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ หมู่บ้าน และกิจกรรมศาสนสัมพันธ์กับต่างศาสนา ซึ่งการไปสำรวจค่ายอาสาฯ ในครั้งนี้ ผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น