STCSC

STCSC

16 ธันวาคม 2557

โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์


วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 สำนักงานจิตตาภิบาล วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์  ณ บ้านเพชรสำราญ  หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มีโอกาสในการไตร่ตรองชีวิต  การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ  ได้ร่วมพิธีกรรม  สวดภาวนา  ตลอดจนได้มีเวลาพักผ่อน และได้รับความรู้จากวิทยากรที่ได้รับเชิญ โดย บาทหลวงวีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน  ปีนี้ในหัวข้อ “ชีวิตผู้ได้รับพระพร” ในครั้งนี้ มีนักศึกษา เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์  เข้าร่วมประมาณ  58  คน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น