STCSC

STCSC

15 ธันวาคม 2557

โครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ชมรมการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “การจัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับคนหูหนวก”ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการภาษามือเพื่องานอภิบาล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ภาษามือเพื่อการศึกษาและงานอภิบาล นำความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับภาษามือไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพตนเองและผู้อื่น รับใช้พี่น้องในสังคม ณ วัดเซนต์หลุยส์ โดยงานในวันนั้นมีการจัดพิธีแต่งงานให้กับคนหูหนวก  จำนวน  3 คู่  มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด  13  คน

                                              

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น