STCSC

STCSC

09 กันยายน 2557

เก็บตกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ


          วันที่ 31กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30-16.00 น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม โดยชมรมอนุรักกษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยกิจกรรมในปีนี้คือการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวิทยาลัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี ทุกคนตั้งใจร่วมกิจกรรมในวันนี้โดยพร้อมเพรียง ทำให้พื้นที่กิจกรรม สะอาด เรียบร้อย สวยงามดังเดิม ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งหน้าครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น