STCSC

STCSC

29 สิงหาคม 2557

สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา 2557

        ในวันที่ 10 - 14 สิงหาคม วิทยาลัยแสงธรรมโดยชมรมสังคมพัฒนา ได้ไปสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาประจำปีการศึกษา 2557 ณ บ้านแม่หมี่ใน และบ้านแม่หมี่นอก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งลายละเอียดของค่ายอาสาพัฒนาในปีนี้ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น