STCSC

STCSC

30 สิงหาคม 2557

งานชุมนุมพี่น้องชาติพันธุ์ครั้งที่ 24

      ในวันที่ 17 สิงหาคม 2014 วิทยาลัยแสงธรรมโดยชมรมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมชุมนุมพี่น้องชาติพันธุ์ ครั้งที่ 24 ในหัวข้อ "สิทธิมนุษยชนกับการดำรงชีวิตในสังคมเมือง" ในภาคเช้าเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่ออุทัย พาแฮ คุณพ่อผู้ช่วยอธิการบ้านเณรยอแซฟ เป็นประธานในพิธี และต่อด้วยการบรรยาย โดยคุณพิทักษ์  เกิดหอม บรรยากาศในวันงานเปี่ยมไปด้วยความสัมพันธุ์อันดี การแบ่งปันรอยยิ้ม การรับประทานอาหารร่วมกัน การแสดงจากสถาานที่ต่างๆไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น