STCSC

STCSC

29 กรกฎาคม 2557

โครงการ การกล่าวสุนทรพจน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

       

        วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดอบรมการกล่าวสุนทรพจน์ขึ้น ในหัวข้อกล่าวสุนทรพจน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงศกร  จันท์พิพัฒน์พงศ์ มาเป็นวิทยากรในวันงาน งานนี้บรรดานักศึกษาได้รับความรู้ แนวทาง ในการกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ รวมถึงวิธีการในการเตรียมตัว แและการพูดในที่ชุมชนอีกด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น