STCSC

STCSC

15 กุมภาพันธ์ 2556

กีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556


กีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556

    ชมรมกีฬาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ในหัวข้อ “40 ปี แสงธรรม สร้างผู้นำความเชื่อ โอบเอื้อด้วยรักและรับใช้ ห่างไกลยาเสพติด” ขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย ได้มีโอกาสออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงและความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองผ่านทางการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย โดยมิได้คำนึงถึงชัยชนะจากการแข่งขันเพียงเท่านั้น แต่เพื่อให้ทุกคนจะได้แสดงถึงการออกกำลังจากจิตใจ นั้นคือการมีน้ำใจนักกีฬาและเพิ่มพูนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น