STCSC

STCSC

11 กุมภาพันธ์ 2556

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2556


เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 

    สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2556 บริเวณชั้น 1 ตึกอาคารเรียน ซึ่งในครั้งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน  4 คน และกำหนดให้ปิดการลงคะแนนเสียงในเวลา 10.40 น. เพื่อทำการนับคะแนนเสียงในเวลา 11.40 น. โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบรรดานักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยาน ผลการนับคะแนน ปรากฏว่า นายอวิรุทธ์ พันธ์ขาว นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3 มีคะแนนมากที่สุดและถือเป็นเอกฉันท์ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรคนใหม่ โดยมี บาทหลวง ธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวแสดงความยินดี และให้ข้อคิดที่ดีในครั้งนี้ 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น