STCSC

STCSC

08 มกราคม 2556

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล (Saengtham Cup) โอกาสฉลอง 40 ปี สถาบันแสงธรรม

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล (Saengtham Cup)
โอกาสฉลอง 40 ปี สถาบันแสงธรรม

            วันที่ 8 มกราคม 2555 ชมรมกีฬา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดการแข่งขันฟุตบอล Saengtham Cup โอกาสฉลอง 40 ปี สถาบันแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวง ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม ( ทีม Caminllian FC. , ทีม Betharram FC. , ทีมบ้านเณรคณะพระมหาไถ่, ทีมบ้านเณรคณะลาซาล, ทีม Lux Mundi FC. , ทีม The One , ทีม Trinty FC. ,  ทีมบ้านเณรกาปูชิน ) เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 8-30 มกราคม พ.ศ. 2556  เวลา 16.15 น. ของทุกวันอังคาร- วันศุกร์ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันแสงธรรมในโอกาสฉลอง 40 ปี แห่งการก่อนตั้งสถาบัน และเพื่อให้สมาชิกสถาบันแสงธรรมทุกท่านจะได้มีความรักความสมัครสมานสามัคคี มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและตามคำสอนขององค์พระเยซูเจ้า
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น