STCSC

STCSC

31 มกราคม 2555

โครงการกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์กำหนดการวันกีฬาสีแสงธรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2554
หัวข้อ “ ชาวแสงธรรมร่วมใจ รักรับใช้สามัคคี ตามวิถีชุมชนวัด ขจัดอบายมุขด้วยกีฬา ”
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
ณ วิทยาลัยแสงธรรม
***************************************************************


08.10 น. เตรียมความพร้อมขบวนพาเหรด
08.45 น. ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม (สีชมพู สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า)
09.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
10.15 น. เริ่มการแข่งขันกรีฑา
11.30 น. ชิงชนะเลิศบาสเก็ตบอล (ชาย)
ชิงชนะเลิศวอลเลย์บอล (หญิง)
12.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เริ่มแข่งขันกีฬาฮาเฮ
14.15 น. ประกวดกองเชียร์
15.00 น. เริ่มการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ระหว่าง
ทีมศิษย์ปัจจุบัน (ปี 7) vs ศิษย์เก่า (สงฆ์หนุ่ม)
16.00 น. ชิงชนะเลิศ ฟุตบอล
17.30 น. ประกาศผลการแข่งขันและพิธีปิดกีฬา “กีฬาแสงธรรมสัมพันธ์”

หมายเหตุ ตารางเวลานี้อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น