STCSC

STCSC

14 ธันวาคม 2553

จุดเทียนชัยบาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในค่ำวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โอกาสนี้ได้ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระองค์ท่าน ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ซึ่งในงานดังกล่าวมีประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง นับว่าเป็นบรรยากาศแห่งความปิติยินดีและความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพร้อมใจกันมาถวายความจงรักภักดีในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุครบ ๘๓ พรรษาในปีนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น