STCSC

STCSC

27 กรกฎาคม 2562

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เฉลมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
          วันจันทร์​ที่ 22​ กรกฎาคม​ 2562 เวลา 16.30 - 17.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ วิทยาลัยแสงธรรม  จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะด้านหน้าวิทยาลัย ติดกับถนนเพชรเกษม และสะพานลอย โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น