STCSC

STCSC
พระเยซูเจ้าตรัสว่า
"เราคือแสงสว่างส่องโลก ใครที่ติดตามเราจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีแสงสว่างส่องทางชีวิต" (ยน 8:12)

26 กันยายน 2558

โครงการทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ


วิทยาลัยแสงธรรม โดยชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน  พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน  89  คน บรรยากาศสนุกสนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความรู้ และความอิ่มใจในสถานที่ต่างๆ ทางชมรมการศึกษา ขอขอบคุณ คุณพ่อ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพี่น้องนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้เดินทางไปร่วมกันในกิจกรรมนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น