STCSC

STCSC

13 กุมภาพันธ์ 2558

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2558

          วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 9.00 – 11.30 น. วิทยาลัยแสงธรรมได้จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งในปีนี้มีผู้ร่วมสมัครทั้งสิ้น 2 ท่าน และผู้ที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคือ นายกฤตภาส อาจหาญ นายกคนใหม่กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียง พร้อมสัญญาที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนร่วมแรง ร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น